Chào mừng bạn đến với NHÀ SÁCH KINH TẾ TRỰC TUYẾN

NHỮNG QUYỂN SÁCH HAY BẠN PHẢI ĐỌC MỘT LẦN TRONG ĐỜI

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC (BÀI TẬP VÀ NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG)

Giới thiệu về nội dung
Vai trò của nguồn nhân lực có tính then chốt trong điều hành và cải thiện tổng thể các quy trình để tăng năng suất tổng hợp (Total Productivity) với cùng các nguồn lực đầu vào. Chính vì vậy chính phủ đã ban hành Chiến lược Phát triển Nguồn Nhân lực Chất lượng Cao Thời kỳ 2011 – 2020 và các Chương trình, Kế hoạch của các Bộ Ngành được thiết kế hướng vào mục tiêu này.
Quản trị Nguồn Nhân lực (Human Resource Management) đề cập sự thiết kế các hệ thống chính thức trong mỗi tổ chức,để đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình phát triển năng lực con người, hoàn thành hoặc vượt kỳ vọng các mục tiêu của tổ chức.
1. Hệ thống các Câu hỏi Trắc nghiệm có đáp án.
2. Các Đề Trắc nghiệm có đáp án.
3. Các Chủ đề, Tình huống về quản trị nguồn nhân lực hiện đại và đa dạng, thực tiễn trong nước và quốc tế.
Nội dung tập trung vào các chương sau:
Chương 1:       Tổng Quan Về Quản Trị Nguồn Nhân Lực (Overview Of Human Resource Management)
Chương 2:       Quản Trị Hiệu Quả Con Người, Công Việc Và Nguồn Nhân Lực (Individuals, Jobs And Effective HR Management)
Chương 3:       Hoạch Định Nguồn Nhân Lực Chiến Lược (Strategic Human Resource Planning)
Chương 4:       Phân Tích Công Việc (Analyzing Jobs)

Chương 5:       Tuyển Mộ Và Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực (Human Resource Recruitment And Selection)
Chương 6:       Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực (Human Resources Training And Development)
Chương 7:       Quản Trị Và Đánh Giá Thành Quả (Performance Management And Appraisal)
Chương 8:       Chiến Lược Và Thực Tiễn Lương Và Phúc Lợi (Compensation Strategies And Practices)
Chương 9:       Quản Trị Nguồn Nhân Lực Quốc Tế (International Human Resource Management)
Chương 10:    Quan Hệ Trong Công Việc (Job Relationships)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

NHỮNG QUYỂN SÁCH ĐỌC NHIỀU

NHỮNG QUYỂN SÁCH HAY NHẤT TRONG KINH DOANH THEO MẠNG

BÀI ĐĂNG MỚI

 
2011 NHÀ SÁCH KINH TẾ TRỰC TUYẾN | Blogger Templates for Over 50 Chat Sponsors: Short People Club, Michigan Mechanical Engineer Jobs, California Dietitian Jobs